Secretaresse/Office assistant

 

Werkzaam voor een (afdelings)manager, een hele afdeling of een team of een organisatie in het algemeen. Verzorgt de postbehandeling, archivering en tekstverwerking. Maakt afspraken en organiseert vergaderingen. Verzorgt de correspondentie aan de hand van de aanwijzingen. Maakt gebruik van minstens een moderne taal. Ontvangt in voorkomende gevallen bezoekers. Organiseert zakenreizen, lunches en diners. Controleert ingediende declaraties en facturen. Heeft minstens twee jaar ervaring.