Officemanager

 

De Officemanager heeft een zelfstandige functie, veelal op hbo-niveau. De Officemanager geeft leiding aan het secretariaat en de medewerkers op het secretariaat. Hij of zij initieert, delegeert, en adviseert. Neemt op een zelfstandig niveau beslissingen. Is belast met secretariële, administratieve en/of facilitaire werkzaamheden, notuleert besprekingen en bewaakt de procedurele uitvoering van besluiten. Bestelt binnen een vastgesteld budget kantoorartikelen bij leveranciers en onderhoudt contacten met hen. Heeft vaak extra taken op het gebied van HR/P&O, Marketing & Communicatie of Facilitaire Zaken. Heeft minstens vijf tot tien jaar ervaring, afhankelijk van de (voor)opleiding.