Functienaam Secretaresse

 

Al jarenlang hebben we te maken met een verwarrende hoeveelheid functienamen. Voor het gemak gebruiken we vaak nog de verzamelnaam secretaresse. Maar de functienaam secretaresse is niet meer van deze tijd en de ene secretaresse is de andere niet. Ook staat deze functienaam niet garant voor een bepaald niveau en is de inhoud van de functie in de loop der jaren erg veranderd. In de loop der jaren heeft de traditionele secretaresse er een heel scala van taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. En nog steeds wijzigt de functie door digitalisering en robotisering.

 

Niveauverschillen

 

De niveauverschillen in de functie nemen toe. In het verleden lag het accent volledig op uitvoerend werk, maar intussen heeft er een enorme verdiepingsslag plaatsgevonden. De secretaresse ontwikkelt zich richting expert en adviseur met meer complexe en organisatorische taken. Een uitvoerende medewerker richt zich voornamelijk op de basistaken zoals correspondentie, agendaplanning, notuleren, archiveren. De expert en adviseur verdiept zich in specifieke domeinen zoals projecten, hospitality, HR/P&O, OR, Marketing & Communicatie en verbreedt haar competenties.

 

Functienamen en -profielen

 

Iedere organisatie hanteert eigen functienamen en de daarbij horende functieprofielen. Dat is niet erg transparant. Veel belangrijker zijn de functie-inhoud en de gevraagde competenties. En daar is wel degelijk een rode draad uit te halen. Om u enigszins houvast te geven als u een nieuwe medewerker zoekt en een vacature uit wilt zetten, volgt hieronder een overzicht van de diverse functienamen en -profielen. HIeruit kunt u de naam kiezen die het beste de lading dekt van uw vacature.

  • management assistent
  • directiesecretaresse/executive assistant
  • personal assistant
  • secretaresse/office assistant
  • office manager
  • bestuursondersteuner

Bron: www.managementsupport.nl en www.nationaleberoepengids.nl