Management assistant/Management assistent

 

Bereidt de werkzaamheden van de manager voor, verzorgt de planning en geeft algemene ondersteuning. Levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Verzorgt de vastlegging, bewaking en uitvoering van genomen besluiten. Notuleert vergaderingen. Verzorgt de postbehandeling, maakt afspraken en regelt vergaderingen. Maakt gebruik van twee moderne talen. Ontvangt bezoekers. Verzorgt de correspondentie aan de hand van summiere aanwijzingen. Heeft minstens vijf jaar ervaring.