Directiesecretaresse/Executive assistant

 

Is belast met secretariaatswerkzaamheden voor een of meer directieleden. Notuleert vergaderingen, werkt deze uit en bewaakt mede de naleving van genomen besluiten. Verzorgt de postbehandeling en archivering, maakt zelfstandig afspraken en organiseert vergaderingen. Verzorgt de correspondentie op basis van summiere aanwijzingen. Maakt gebruik van twee moderne talen. Heeft (externe) contacten en onderhoudt deze. Ontvangt bezoekers, organiseert zakenreizen, lunches en diners. Controleert en fiatteert declaraties en facturen. Heeft minstens vijf jaar ervaring.