Bestuurssecretaresse/Bestuursondersteuner

 

Secretaresse Voorzitter Raad van Bestuur/(hoofd-)directie

 

Is belast met secretariaatswerkzaamheden voor de Voorzitter Raad van Bestuur/(Hoofd-) Directie. Notuleert vergaderingen, werkt deze uit en bewaakt mede de naleving van genomen besluiten. Verzorgt de postbehandeling en archivering, maakt zelfstandig afspraken, en organiseert vergaderingen. Verzorgt de correspondentie op basis van summiere wijzigingen en heeft een operationele handtekeningsbevoegdheid. Maakt gebruik van twee moderne talen. Heeft veel (externe) contacten en onderhoudt deze. Ontvangt bezoekers, organiseert interviews, zakenreizen, lunches en diners. Geeft leiding aan het secretariaat en coördineert werkzaamheden. Delegeert taken en controleert voorgang. Controleert en fiatteert ingediende declaraties en facturen. Heeft minstens twaalf jaar ervaring.

 

SECRETARESSE lid RAAD VAN BESTUUR/(HOOFD-)DIRECTIE

 

Is belast met secretariaatswerkzaamheden voor een Lid Raad van Bestuur/(Hoofd-)Directie. Notuleert vergaderingen, werkt deze uit en bewaakt mede de naleving van benomen besluiten. Verzorgt de postbehandeling en archivering, maakt zelfstandig afspraken en organiseert vergaderingen. Verzorgt de correspondentie op basis van summiere aanwijzingen en heeft een operationele handtekeningsbevoegdheid. Maakt gebruik van twee moderne talen. Heeft (externe) contacten en onderhoudt deze. Ontvangt bezoekers, organiseert zakenreizen, lunches en diners. Controleert en fiatteert declaraties en facturen. Heeft minstens acht jaar ervaring.